Skontaktuj się:

E-mail
Telefon
Pytanie
wyślij
wyślij
Question send - thank you
Please fill all the required fields

 

 

PORADY DLA INWESTORA

 

Jak sprawdzić czy teren planowanej inwestycji objęty jest ochroną konserwatorską? 

 

Informacje te można uzyskać: 

  • z planów zagospodarowania przestrzennego dostępnych w odpowiednim wydziale urzędu miasta, gminy etc. 

  • we właściwym Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków (WUOZ)

 

Nasza firma również może sprawdzić czy działka objęta jest ochroną konserwatorską.

 


 

Co zrobić, jeśli obszar naszej inwestycji objęty jest ochroną konserwatorską?

 

Pierwszy etap to uzyskanie zezwolenia na prowadzenie prac archeologicznych

Inwestor może to zrobić samodzielnie, składając wniosek we właściwym WUOZ bądź za pośrednictwem firmy archeologicznej. 

Aby złożyć wniosek należy zgromadzić niezbędne dokumenty, a co najważniejsze wybrać wykonawcę tych prac, którym będzie uprawniony do tego archeolog.

Jeśli zdecydują się Państwo na wybór naszej firmy, sporządzimy za Państwa wszelkie dokumenty i złożymy je do WUOZ.

 

Po uzyskaniu pozwolenia konserwatorskiego archeolog może przystąpić do kolejnego etapu, którym są badania archeologiczne. Najczęstszą formą badań przy inwestycji jest nadzór archeologa nad pracami ziemnymi.

 

Ostatnim etapem jest sporządzenie przez archeologa sprawozdania z przeprowadzonych badań i przekazanie go do WUOZ. 

 


 

Jakie są koszty badań archeologicznych? 

 

Koszty badań ustalamy indywidualnie dla każdej inwestycji, gdyż zleżą one od wielu czynników. Główne to: rodzaj inwestycji, powierzchnia wykopów, czas trwania prac ziemnych.

Jeśli chcą Państwo uzyskać naszą wycenę, prosimy o kontakt telefoniczny lub przesłanie drogą elektroniczną zapytania zawierającego poniższe informacje:  

  • lokalizacja inwestycji i jej rodzaj (domek jednorodzinny, budynek przemysłowy, wykopy liniowe)
  • powierzchnia planowanych prac ziemnych lub długość wykopów
  • przewidywany termin rozpoczęcia i zakończenia prac ziemnych

 

 

Stworzono w kreatorze www WebWave CMS

ARCHAMA ARCHEOLOGIA | +48 798 493 355  | damianchamski@gmail.com