ARCHAMA ARCHEOLOGIA | +48 798 493 355  

damianchamski@gmail.com 

Stworzono w kreatorze www WebWave CMS

OBSŁUGA ARCHEOLOGICZNA

 

Nasza oferta skierowana jest do wszystkich, którzy poszukują doświadczonej firmy, zapewniającej kompleksową obsługę inwestycji pod nadzorem konserwatorskim.

 

Prowadzimy:

 

 • ekspertyzy terenu pod kątem określenia konieczności i zakresu prowadzenia prac archeologicznych

 • badania sondażowe i powierzchniowe
 • nadzór i badania archeologiczne podczas prac ziemnych

 • wykopaliskowe badania ratownicze

 • kwerendy źródłowe i historyczne

 

Zapewniamy:

 

 • pełną obsługę formalno-prawną w zakresie inwestycji min.:
 • pośrednictwo w uzyskaniu pozwoleń i uzgodnień konserwatorskich
 • przygotowanie wniosków o pozwolenie na przeprowadzenie badań kierowanych do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
 • naukowe opracowanie wyników badań
 • pośrednictwo w wykonaniu analiz specjalistycznych 

 

Dla kogo pracujemy:

 

Nasze usługi kierujemy do firm budowlanych, biur architektonicznych i projektowych deweloperów, jednostek samorządowych, jak również do osób prywatnych.

 

Obsługujemy inwestycje związane z:

 • budownictwem  mieszkaniowym (domy jedno- i  wielorodzinne, osiedla)
 • budownictwem przemysłowym (hale, pawilony, fabryki)
 • budownictwem drogowym (drogi, chodniki, ścieżki rowerowe)  
 • budową sieci i przyłączy energetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, telekomunikacyjnych
 • każdym innym projektem budowlanym czy modernizacyjnym, gdzie wymagana jest ekspertyza, nadzór czy też badania archeologiczne

 

Skontaktuj się: