Skontaktuj się:

E-mail
Telefon
Pytanie
wyślij
wyślij
Question send - thank you
Please fill all the required fields

 

 

OFERTA 

 

Nasza oferta skierowana jest do wszystkich, którzy poszukują doświadczonej firmy, zapewniającej kompleksową obsługę inwestycji w jej aspekcie związanym z archeologią.

 

Przeprowadzamy:

 

 • ekspertyzy terenu pod kątem określenia konieczności i zakresu prowadzenia prac archeologicznych

 • badania sondażowe i powierzchniowe
 • nadzory i badania archeologiczne podczas prac ziemnych

 • wykopaliskowe badania ratownicze

 • kwerendy źródłowe i historyczne

 

Zapewniamy:

 

 • pełną obsługę formalno-prawną w archeologicznym zakresie inwestycji
 • pośrednictwo w uzyskaniu pozwoleń i uzgodnień konserwatorskich
 • przygotowanie wniosków do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
 • naukowe opracowanie wyników badań
 • pośrednictwo w wykonaniu analiz specjalistycznych 

 

Dla kogo pracujemy:

 

Z naszych usług korzystają firmy budowlane, biura architektoniczne i projektowe, deweloperzy, jednostki samorządowe i instytucje państwowe, jak również osoby prywatne.

Obsługujemy inwestycje związane z:

 • budownictwem  mieszkaniowym (domy jedno- i  wielorodzinne, osiedla)
 • budownictwem przemysłowym (hale, pawilony, fabryki)
 • budownictwem drogowym (drogi, chodniki, ścieżki rowerowe)  
 • budową sieci i przyłączy energetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych,  gazowych, telekomunikacyjnych
 • każdym innym projektem budowlanym czy modernizacyjnym, gdzie wymagana jest ekspertyza, nadzór czy też badania archeologiczne

Kwerendy źródłowe
Pozwolenia konserwatorskie
Obsługa inwestycji budowlanych
Nadzór archeologiczny podczas prac ziemnych
Nadzory i badania archeologiczne

Stworzono w kreatorze www WebWave CMS

ARCHAMA ARCHEOLOGIA | +48 798 493 355  | damianchamski@gmail.com